LA100

Měření 100 po sobě jdoucích úseků, zobrazení časů jednotlivých úseků (horní řada číslic zobrazuje čas úseku, spodní řada číslic zobrazuje mezičas), měření dvou zároveň plynoucích časů, PACER - nastavení frekvence, "počítadlo" - jednoduchá evidence počtů, prosté měření času a odpočet, 2x budík, datum.

Vyvoláníčas úseku, celkový uplynulý čas /ne celkové uplynulé časy jednotlivých doběhů/, nejkratší čas úseku, průměrný čas úseku. 

Stopky mají dvouřádkový displej a zobrazují odstup od posledního mezičasu a jsou proto určeny pro individuální trénink, při kterém se měří jednotlivá kola (např. běh na 5km na stadionu, kdy chceme vědět rychlost každého 400m kola.)

Skladem
Cena: 699 Kč (vč. DPH)