Renovace

doskočišť, dopadových ploch, žíněnek

opravy vnitřních částí i potahů