Boulder

Vyrábíme dopadové plochy a žíněnky pod horolezecké stěny.