Blansko 2019

Tréninkové doskočiště LA Sport 7x5x0,8m ELITE.

Stojany LA PV 601.