Trutnov 2019

Doskočiště 3,4x2m s pojízdným ocelovým roštěm a stříškou.